MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
     OGŁOSZENIA Drukuj... 

Teresa Antoniak
Tel: (15) 8412700 wew. 120;


Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2008-05-15

 Nazwa pozycji Data
Informacja - zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Dąbrówka 2016-02-29
Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego 2016-02-25
Zgłoszenie dot. przebudowy linii napowietrznej SN Nisko-Piskorowy Staw odg.Przędzel 2016-02-24
Informacja - zgłoszenia zamiaru budowy 2016-02-17
Informacja Starosty Niżańskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. 2016-01-25
Zgłoszenie zamiaru budowy linii energetycznej w miejscowości Jarocin 2016-01-20
Informacja - zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Dąbrówka 2016-02-08
Zawiadomienie Starosty Niżańskiego 2016-01-15
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2016 r. 2016-01-05
Informacja Starosty Niżańskiego 2015-12-28
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2015-12-16
Informacja - zamiar budowy linii kablowej nN 2015-12-18
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego 2015-12-15
OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej 2015-11-27
Zgłoszenie zamiaru budowy 2015-11-20
Informacja - zamiar budowy oświetlenia drogowego 2015-10-27
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 2015-11-13
OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego w 2016 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego 2015-11-13
Informacja - zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej 2015-10-15
Upłynął termin zgłoszenia budowy krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2015-10-12
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego - wykaz nieruchomości przznaczonych na wynajem 2015-10-09
Informacja Starosty Niżańskiego 2015-10-09
Obwieszczenie Starosty Niżańskiego 2015-09-30
Obwieszczenie Starosty Niżańskiego 2015-09-30
Informacja - zamiar budowy oświetlenia drogowego 2015-09-30
Obwieszczenie Starosty Niżańskiego 2015-09-28
Zgłoszenie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 2015-09-23
Zgłoszenie zamiaru budowy krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków 2015-09-14
Informacja 2015-08-04
Informacja 2015-08-04
Informacja 2015-08-04
Informacja Starosty Niżańskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych 2015-07-31
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek położonych w obrębie ewidencyjnym Krzywdy 2015-07-28
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Nart 2015-07-23
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie 2015-07-23
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek położonych w obrębie ewidencyjnym Sójkowa 2015-07-23
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek położonych w obrębie ewidencyjnym Jata 2015-07-23
zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - Gmina i Miasto Ulanów 2015-07-23
Wyniki otwartego konkursu ofert - dożynki 2015 2015-07-11
Wniosek o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2015-07-03
Ogłoszenie otwartego konkursy ofert - Dożynki Powiatowe 2015-06-18
Unieważnienie otwartego konkursu ofert 2015-06-18
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego 2015-06-16
Obwieszczenie Starosty Niżańskiego 2015-06-12
Obwieszczenie Starosty Niżańskiego 2015-06-12
Obwieszczenie Starosty Niżańskiego 2015-06-12
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 2015-06-10
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 2015-06-10
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 2015-06-10
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 2015-06-10
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 2015-06-10
Ogłoszenie Starosty Niżańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 2015-06-10
Ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania - Dożynki Powiatowe 2015-05-14
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy 2015-02-19
Informacja Starosty Niżańskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 2015-01-19
Informacja Starosty Niżańskiego 2014-10-30
Informacja Starosty Niżańskiego 2014-10-30
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji stwierdzającej nabycie przez Powiat Niżański nieruchomości w miejscowości Huta Deręgowska 2014-08-29
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 2014-04-01
Zarząd Powiatu Niżańskiego na posiedzeniu w dniu 19 marca 2014 r. zaakceptował oferty, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania w 2014 r. 2014-03-26
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 2014-02-04
Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Niżańskim w 2014 r. 2014-01-20
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej 2013-12-27
Informacja Starosty Niżańskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę i budowę 2013-10-16