MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  2087958 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET RADA POWIATU 8337 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET ZARZĄD POWIATU 6343 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET KOMISJE RADY 15 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET BUDŻET 5261 
STAROSTWO Wydziały 13 
STAROSTWO Regulamin urzędu
STAROSTWO Struktura urzędu 7016 
STAROSTWO Kodeks Etyki Pracowników
STAROSTWO Przyjmowanie skarg i wniosków
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 4469 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku 3273 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem 3394 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica Jeżowe 2845 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem 3008 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 3025 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem 3158 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku 2802 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku 14353 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 4240 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Nisku 3713 
UCHWAŁY Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji 2312 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji 2821 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu V kadencji 2326 
UCHWAŁY Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji 3910 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu IV kadencji 6863 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji 6208 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu III kadencji 6469 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji 7012 
UCHWAŁY Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
FUNDUSZE UNIJNE OŚWIATA
FUNDUSZE UNIJNE DROGI POWIATOWE
FUNDUSZE UNIJNE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Komenda Powiatowa Policji w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku
STOWARZYSZENIA Zarejestrowane w KRS
STOWARZYSZENIA Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
STOWARZYSZENIA Uczniowskie Kluby Sportowe
STOWARZYSZENIA Jednostki OSP
STOWARZYSZENIA Stowarzyszenia zwykłe
STOWARZYSZENIA Terenowe jednostki organizacyjne
STOWARZYSZENIA Realizacja programu współpracy z OPP
MOJA SPRAWA Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji 1689 
MOJA SPRAWA Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 2556 
MOJA SPRAWA Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
MOJA SPRAWA Wydział Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych 1524 
MOJA SPRAWA Wydział Architektury i Budownictwa 2577 
MOJA SPRAWA Wydział Komunikacji 18117 
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ Udostępnianie aktów normatywnych lub innych aktów prawnych