MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  2156087 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET RADA POWIATU 8396 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET ZARZĄD POWIATU 6409 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET KOMISJE RADY 15 
WŁADZE POWIATU I BUDŻET BUDŻET 5309 
STAROSTWO Wydziały 13 
STAROSTWO Regulamin urzędu
STAROSTWO Struktura urzędu 7085 
STAROSTWO Kodeks Etyki Pracowników
STAROSTWO Przyjmowanie skarg i wniosków
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 4514 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku 3320 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem 3442 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica Jeżowe 2887 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem 3052 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 3075 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem 3203 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku 2850 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku 14402 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku 4293 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Nisku 3760 
UCHWAŁY Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji 2375 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji 2902 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu V kadencji 2387 
UCHWAŁY Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji 3971 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu IV kadencji 6952 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji 6284 
UCHWAŁY Uchwały Rady Powiatu III kadencji 6537 
UCHWAŁY Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji 7077 
UCHWAŁY Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
FUNDUSZE UNIJNE OŚWIATA
FUNDUSZE UNIJNE DROGI POWIATOWE
FUNDUSZE UNIJNE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Komenda Powiatowa Policji w Nisku
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku
STOWARZYSZENIA Zarejestrowane w KRS
STOWARZYSZENIA Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
STOWARZYSZENIA Jednostki OSP
STOWARZYSZENIA Uczniowskie Kluby Sportowe
STOWARZYSZENIA Stowarzyszenia zwykłe
STOWARZYSZENIA Terenowe jednostki organizacyjne
STOWARZYSZENIA Realizacja programu współpracy z OPP
MOJA SPRAWA Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji 1730 
MOJA SPRAWA Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 2590 
MOJA SPRAWA Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
MOJA SPRAWA Wydział Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych 1558 
MOJA SPRAWA Wydział Architektury i Budownictwa 2609 
MOJA SPRAWA Wydział Komunikacji 18159 
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ Udostępnianie aktów normatywnych lub innych aktów prawnych