MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
Zarejestrowane w KRS
Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
Uczniowskie Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Stowarzyszenia zwykłe
Terenowe jednostki organizacyjne
Realizacja programu współpracy z OPP
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STOWARZYSZENIA
 
Grupa: STOWARZYSZENIA
Nr pozycji 19
Nazwa pozycji Klub Piłkarski TANEW Wólka Tanewska
Opis Klub Piłkarski "TANEW" Wólka Tanewska 
37-410 Ulanów, Wólka Tanewska, ul. Kręta 4
prezes: Marcin Martyna 
Cele:
1. Zrzeszenie członków w Klubie.
2. Wspieranie sportu, w szczególności piłki nożnej, jako elementu integracji dzieci i młodzieży.
3. Promocja meczów piłki nożnej oraz zasad fair play.
4. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych.
5. Nauka i doskonalenie elementów technicznych i taktycznych piłki nożnej.
6. Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej i nauka współdziałania w grupie.
7. Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych.
8. Pozyskanie środków materialnych dla realizacji działalności statutowej klubu.
Data publikacji 2009-06-22
 
Osoba, która stworzyła pozycje:  Ślusarczyk Małgorzata Małgorzata Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za treść: