MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa sanitariatów.

Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie zamówień publicznych pod numerem 180906-2009.
Data publikacji 2009-06-05
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót 1
 4. Przedmiar robót 2
 5. Przedmiar robót 3
 6. Przedmiar robót 4
 7. rys. 1
 8. rys.2
 9. rys. 3
 10. rys. 4
 11. rys. 5
 12. rys. 6
 13. rys. 7
 14. rys. 8
 15. rys. 9
 16. konstrukcja podjazdu
 17. podjazd - opis techniczny
 18. przekroj podluzny podjazdu
 19. rzut podjazdu
 20. przekroj poprzeczny podjazdu
 21. specyfikacja techniczna - wymagania ogolne
 22. specyfikacja techniczna - roboty ogolnobudowlane
 23. specyfikacja techniczna - instalacje wewnetrzne
 24. przedmiar robot - elektryka
 25. opis robot - projekt techniczny - elektryka
 26. rys 1
 27. rys 2
 28. rys 3
 29. rys 4
 30. rys 5
 31. rys 6
 32. rys 7
 33. rys 8
 34. rys 9
 35. rys 10
 36. rys 11
 37. rys 12
 38. rys 13
 39. rys 14
 40. rys 15
 41. rys 16
 42. rys 17
 43. rys 18
 44. rys 19
 45. rys 20
 46. rys 21
 47. rys 22
 48. rys 23
 49. rys 24
 50. rys 25
 51. rys 26
 52. specyfikacja techniczna - elektryka

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: