MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-przebudowa drogi powiatowej Nr 1059R od drogi Krajowej Nr 77 Przędzel.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1059R od drogi krajowej Nr 77 - Przędzel.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 45566-2009.
Data publikacji 2009-03-02
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ, przedmiar robót-kosztorys ofertowy
 3. Opis techniczny
 4. rys. 1
 5. rys. 2
 6. rys. 3
 7. rys. 4
 8. rys. 5
 9. rys. 6
 10. rys. 7
 11. rys. 8
 12. rys. 9
 13. Spec. tech. 1
 14. Spec. tech. 2
 15. Spec. tech. 3
 16. Spec. tech. 4
 17. spec. tech. 5
 18. Spec. tech. 6
 19. Spec. tech. 7
 20. Spec. tech. 8
 21. Spec. tech. 9
 22. Spec. tech. 10
 23. Spec. tech. 11
 24. Spec. tech. 12
 25. Spec. tech. 13
 26. Spec. tech. 14
 27. Spec. tech. 15
 28. Spec. tech. 16
 29. Spec. tech. 17
 30. Spec. tech. 18

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: