MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Nisko.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 30686-2009 w dniu 17.02.2009 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 39494-2009.

Wyjaśnienia do SIWZ poz. 3

UWAGA: Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: 03.03.2009 r. godz. 10:45,
Termin otwarcia ofert: 03.03.2009 r. godz. 11:00.
Data publikacji 2009-02-17
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. WYJAŚNIENIA do SIWZ
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: