MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Jeżowe - Wola RAniżowska o dł. 10 121,91 mb.
Opis
Przetarg nieograniczony pn:
Przebudowa drogi powiatowej Jeżowe - Wola Raniżowska o dł. 10 121,91 mb.

Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem        13952 - 2009 w dniu 02.02.2009 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 34110-2009  i 34532-2009 w dniu 19.02.2009 r.

Wyjaśnienie do SIWZ poz. 50
Wyjaśnienia do SIWZ poz. 51, 52

UWAGA: w związku ze zmianami specyfikacji dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 25.02.2009 r. godz. 10:45
Termin otwarcia ofert: 25.02.2009 r. godz. 11:00
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 25.02.2009 r. o godz. 10:45.
Wadium składane w innej formie niż w pieniądzu winno mieć ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany z ofertą tj: do dnia 27.03.2009 r.
Data publikacji 2009-02-02
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ, przedmiar robót-kosztorys ofertowy
 3. Projekt techniczny
 4. rys. 1
 5. rys. 2
 6. rys.3
 7. rys.4
 8. rys.5
 9. rys.6
 10. rys. 7
 11. rys.8
 12. rys. 9
 13. rys.10
 14. rys.11
 15. rys. 12
 16. rys. 13
 17. rys. 14
 18. rys. 15
 19. rys. 16
 20. rys. 17
 21. rys. 18
 22. rys. 19
 23. rys. 20
 24. rys. 21
 25. rys. 22
 26. rys. 23
 27. rys. 24
 28. Specyfikacja techniczna
 29. spec. tech.1
 30. spec. tech. 2
 31. spec. tech. 3
 32. spec. tech. 4
 33. spec. tech. 5
 34. spec. tech. 6
 35. spec. tech. 7
 36. spec. tech. 8
 37. spec. tech. 9
 38. spec. tech. 10
 39. spec. tech. 11
 40. spec. tech. 12
 41. spec. tech. 13
 42. spec. tech. 14
 43. spec. tech. 15
 44. spec. tech. 16
 45. spec. tech. 17
 46. spec. tech. 19
 47. spec. tech. 19
 48. spec. tech. 20
 49. spec. tech. 21
 50. WYJAŚNIENIE do SIWZ
 51. WYJAŚNIENIA do SIWZ
 52. KOREKTA ZAŁĄCZNIKA NR 6
 53. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 54. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: