MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
Zarejestrowane w KRS
Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
Uczniowskie Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Stowarzyszenia zwykłe
Terenowe jednostki organizacyjne
Realizacja programu współpracy z OPP
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STOWARZYSZENIA
 
Grupa: STOWARZYSZENIA
Nr pozycji 18
Nazwa pozycji Ludowy Klub Sportowy Biały Ług - Gózd
Opis Ludowy Klub Sportowy "Biały Ług" - Gózd
adres: Gózd 24 a, 37 - 413 Harasiuki
prezes:  Marcin Powęzka
Cel:
1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez sport głównie na terenie gminy Harasiuki.
2. Angażowanie osób niepełnosprawnych, oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uprawianie sportu wyczynowego w formie amatorskiej i zawodowej w dyscyplinach lekkoatletycznych, w oparciu o przepisy i regulaminy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
4. Promocja gminy Harasiuki, powiatu niżańskiego, regionu i kraju poprzez sport.
5. Prowadzenie działalności szkoleniowej przy jednoczesnym sprawowaniu opieki wychowawczej nad członkami Klubu.
6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Data publikacji 2009-01-02
 
Osoba, która stworzyła pozycje:  Ślusarczyk Małgorzata Małgorzata Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za treść:  Ślusarczyk Małgorzata Małgorzata Ślusarczyk