MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-modernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny Przędzel wchodzący w skład jednostki ewidencyjnej Rudnik.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Modernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny Przędzel wchodzący w skłąd jednostki ewidencyjnej Rudnik.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 299217-2008.
Data publikacji 2008-11-04
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Umowa - projekt
 4. Warunki techniczne
 5. Warunki techniczne

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: