MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Zaproszenie do składania ofert-Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKłADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro

TRYB POSTĘPOWANIA: rozpoznanie cenowe
Przedmiot zamówienia: Wykonanie opracowania dokumentów o nazwie "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 wraz z Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Niżańskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2019 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 wraz z Aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Niżańskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2019".
Data publikacji 2008-09-25
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: