MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-remont drogi powiatowej na terenie gminy Jeżowe.
Opis

Przetarg nieograniczony pn:

Remont drogi powiatowej Nr 1085R Jata - Zalesie - Sójkowa w m. Zalesie od km 3+431 do km 4+491.

Informacja o przetargu została umieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 173418-2008.

ogloszenie o zamówieniu.doc

SIWZ.doc

przedmiar robót.doc

kosztorys ofertowy.doc

opis techniczny.doc

plan sytuacyjny i przekrój.pdf

specyfikacja techniczna .doc

specyfikacja techniczna.docData publikacji 2008-07-31
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: