MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
Zarejestrowane w KRS
Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
Uczniowskie Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Stowarzyszenia zwykłe
Terenowe jednostki organizacyjne
Realizacja programu współpracy z OPP
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STOWARZYSZENIA
 
Grupa: STOWARZYSZENIA
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Stowarzyszenie Klub Sportowy GALENA
Opis „Stowarzyszenie Klub Sportowy GALENA”          

37 – 400 Nisko, Racławice, ul. Lubelska 5A

Prezes: Rafał Bieleń

Cele:

1. dbałość o powierzone obiekty sportowe i rekreacyjne,                                   

2. ochrona praw członków zespołu,

3. kształtowanie opinii i ocen działalności drużyn sportowych,                             

4. upowszechnianie wiedzy o sporcie,

5. popularyzacja zasad piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych,                  

6.współudział w zawodach sportowych,

7. pielęgnowanie tradycji KS,              

8. rozwój sportowy, fizyczno-sportowy młodzieży,                                                 

9. prowadzenie działalności sportowej,

10. udzielanie pomocy w organizacji imprez kulturalnych,                                  

11. organizowanie życia koleżeńskiego wśród młodzieży. 

Data publikacji 2008-07-04
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: