MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
Zarejestrowane w KRS
Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
Uczniowskie Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Stowarzyszenia zwykłe
Terenowe jednostki organizacyjne
Realizacja programu współpracy z OPP
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STOWARZYSZENIA
 
Grupa: STOWARZYSZENIA
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji Stowarzyszenie Klub Sportowy Ceramika Harasiuki
Opis Stowarzyszenie Klub Sportowy „CERAMIKA” HARASIUKI   

37 – 413 Harasiuki, Rogóźnia 7a

Prezes: Marcin Krasny 

Cele:

1. Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków.     
 
2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 
3. Rozwój różnych dyscyplin i zainteresowań sportowych oraz stale podnoszenie poziomu sportowego.          
        
4. Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, oświatowymi i szkołami istniejącymi na terenie działania Stowarzyszenia.      
                 
5. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi.    
                 
6. Popularyzacja zasad aktywnego wypoczynku oraz zasad fair play.     
           
7. Upowszechnianie wiedzy o zdrowym i sportowym stylu życia.  
 
8. Współdziałanie w inicjowaniu i koordynacji zajęć rekreacyjnych  wśród dzieci i młodzieży.           
                         
9. Udzielanie pomocy i ochrony praw swym członkom.
Data publikacji 2008-07-04
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: