MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
Zarejestrowane w KRS
Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
Uczniowskie Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Stowarzyszenia zwykłe
Terenowe jednostki organizacyjne
Realizacja programu współpracy z OPP
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STOWARZYSZENIA
 
Grupa: STOWARZYSZENIA
Nr pozycji 4
Nazwa pozycji Miejsko-Gminny Klub Sportowy RETMAN
Opis

Miejsko-Gminny Klub Sportowy „RETMAN” Ulanów                          

ul. Bieliniecka 1, 37 – 410 Ulanów 

prezes: Andrzej Rękas

Cele:     

1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, podnoszenie sprawności psychofizycznej, profilaktyka zdrowotna i popularyzacja zdrowego stylu życia.            

2. Integracja środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich i sympatyków klubu 

Data publikacji 2008-07-04
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: