MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
Zarejestrowane w KRS
Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
Uczniowskie Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Stowarzyszenia zwykłe
Terenowe jednostki organizacyjne
Realizacja programu współpracy z OPP
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STOWARZYSZENIA
 
Grupa: STOWARZYSZENIA
Nr pozycji 9
Nazwa pozycji Międzygminny Ludowy Klub SportowyGloria Jarocin Harasiuki
Opis

Międzygminny Ludowy Klub Sportowy „Gloria” Jarocin – Harasiuki                            

37-405 Jarocin, Jarocin 150

 Cele: 

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży  dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez sport głównie na terenie gmin Jarocin i Harasiuki.                                                       

2.  Angażowanie osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.                                                       

3.  Uprawianie sportu wyczynowego w formie amatorskiej i zawodowej w dyscyplinach lekkoatletycznych w oparciu o przepisy i regulaminy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.                                   

4. Promocja gmin Jarocin i Harasiuki, powiatu niżańskiego, regionu i kraju poprzez sport.                                         

5. Prowadzenie działalności szkoleniowej przy jednoczesnym sprawowaniu opieki wychowawczej nad członkami Klubu.                                   

6. Edukacja, oświata i wychowanie.  

Data publikacji 2008-07-04
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: