MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
Zarejestrowane w KRS
Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
Uczniowskie Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Stowarzyszenia zwykłe
Terenowe jednostki organizacyjne
Realizacja programu współpracy z OPP
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STOWARZYSZENIA
 
Grupa: STOWARZYSZENIA
Nr pozycji 12
Nazwa pozycji Katolicki Klub Sportowy MILENIUM Bieliny
Opis

Katolicki Klub Sportowy „Milenium” Bieliny                                                       

37 – 410 Ulanów, Bieliny, ul. Podleśna 13                                                            

siedziba: Parafia p.w. Św. Wojciecha w Bielinach

prezes: Łukasz Skalny

Cele:

1. planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną sympatyków Klubu, w oparciu o zasady etyki katolickiej;               

2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;                                                     

3. uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;          

4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej;   

5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;                                             

6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;                                                    

7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.;           

8. udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz katolickich krajowych i międzynarodowych imprez sportowych;     

9.  Wychowanie młodzieży w trzeźwości – walka z problemem alkoholizmu, który niszczy zdrowie fizyczne i duchowe społeczeństwa.

Data publikacji 2008-07-04
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: