MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
Zarejestrowane w KRS
Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
Uczniowskie Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Stowarzyszenia zwykłe
Terenowe jednostki organizacyjne
Realizacja programu współpracy z OPP
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STOWARZYSZENIA
 
Grupa: STOWARZYSZENIA
Nr pozycji 14
Nazwa pozycji Gminny Klub Sportowy UNIA Zdziary-Jarocin
Opis Gminny Klub Sportowy ”Unia” Zdziary – Jarocin                      

adrs: 37 - 405 Jarocin 150, GOKSTiR w Jarocinie

Cele:       

1. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez sport głównie na terenie gminy Jarocin, 

2. angażowanie osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym do różnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,                                                       

3. czynne rozwijanie wśród swoich członków dyscypliny sportu jaką jest piłka nożna i innych sekcji w miarę potrzeb promocja gminy Jarocin, powiatu niżańskiego, regionu i kraju poprzez sport,                                                      

4. prowadzenie działalności szkoleniowej  przy jednoczesnym sprawowaniu opieki wychowawczej nad członkami Klubu,                              

5. nauka, edukacja, oświata i wychowanie.                

Data publikacji 2008-07-04
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: