MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
Zarejestrowane w KRS
Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
Uczniowskie Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Stowarzyszenia zwykłe
Terenowe jednostki organizacyjne
Realizacja programu współpracy z OPP
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STOWARZYSZENIA
 
Grupa: STOWARZYSZENIA
Nr pozycji 17
Nazwa pozycji Klub Jeździecki Państwo Jarocin
Opis

Klub Jeździecki  „Państwo Jarocin”                                                                     

37 -405 Jarocin, Jarocin 150     

Cele:     

1. rozwój i popularyzacja sportu konnego, rekreacji i turystyki  konnej, hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie swojego działania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,      

2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,                                               

3. angażowanie osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku i stopnia sprawności fizycznej.                 
Data publikacji 2008-07-04
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: