MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    OGŁOSZENIA
 
Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego
Opis

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego”


Starosta Niżański informuje, iż w dniu 8 października 2015r. Powiat Niżański podpisał z Powiatem Stalowowolskim porozumienie, na mocy którego Powiat Niżański powierzył Powiatowi Stalowowolskiemu zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Niżańskiego.

W związku z powyższym, został opracowany projekt dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego”, który zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1440 z późn. zm.) podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach konsultacji społecznych. Powiat Stalowowolski jako organizator powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego wszczął procedurę konsultacji społecznych. Zainteresowane osoby oraz instytucje mają prawo do składania uwag lub propozycji zmian do przedmiotowego dokumentu w formie pisemnej na specjalnie przygotowanym formularzu.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśna 15 w Referacie Publicznego Transportu Zbiorowego w pok. nr 202 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli pod adresem: http://bip.stalowowolski.pl w zakładce „Ogłoszenia, informacje”.
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: