MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.3.2016.I - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w celu wydzielenia części działek.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w celu wydzielenia części działek o numerach ew. 585/3 o pow. 2,1684 ha, 275/1 o pow. 0,1700 ha, 142/4 o pow. 0,0724 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Szwedy gmina Jarocin zajętych pod drogę powiatową Nr 1036R Domostawa - Szwedy.
Data publikacji 2016-01-21
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy

Osoba, która stworzyła pozycje:   Izabela Gołąbek
Osoba odpowiedzialna za treść: