MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    FUNDACJE
 
Grupa: FUNDACJE
Nazwa pozycji Fundacja DZIEDZICTWO
Opis Fundacja DZIEDZICTWO
KRS: 0000540974
adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 33, 37-410 Ulanów
prezes: Janusz Dąbek
 Celem fundacji jest: 1. Prowadzenie centrum muzealno-edukacyjnego. 2. Promowanie wiedzy historycznej oraz kultywowanie tradycji Podkarpacia będącego częścią historycznego regionu Galicji ze szczególnym uwzględnieniem Ulanowa i okolic. 3. Prowadzenie prac badawczych nad historią oraz kulturą materialną mieszkańców regionu ze szczególnym uwzględnieniem roli mniejszości etnicznych i narodowych. 4. Popularyzacja historycznej wielokulturowości oraz walorów turystycznych regionu. 5. Inicjowanie, wspieranie działań obywatelskich na rzecz rozwoju środowisk lokalnych. 6. Promocja i organizacja wolontariatu. 7. Aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, służąca rozwojowi ogólnospołecznemu, uwzględniająca pamięć, tradycję i obyczaje ziem położonych między Wisłą i Sanem. 8. Rozwijanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami Małopolski i Podkarpacia, ich potomkami.
Data publikacji 2015-12-22
 
Osoba, która stworzyła pozycje:  Ślusarczyk Małgorzata Małgorzata Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za treść: