MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    FUNDACJE
 
Grupa: FUNDACJE
Nazwa pozycji Fundacja Radosna Pomoc w Ulanowie
Opis Fundacja "Radosna Pomoc" w Ulanowie

adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
KRS: 0000458829
Prezes: Elżbieta Maciejko

Celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom w kryzysie, ratowanie porzuconych dzieci, opieka nad rodzinami wielodzietnymi, całodobowa i doraźna pomoc dzieciom i młodzieży, osobom samotnie wychowującym dzieci , osobom ubogim, nieprzystosowanym społecznie, bezdomnym, samotnym, niepełnosprawnym, chorym, uzależnionym od alkoholu i innych nałogów.
Data publikacji 2015-12-18
 
Osoba, która stworzyła pozycje:  Ślusarczyk Małgorzata Małgorzata Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za treść: