MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    FUNDACJE
 
Grupa: FUNDACJE
Nazwa pozycji Niżańska Fundacja Równych Szans STOKROTKA
Opis Niżańska Fundacja Równych Szans "STOKROTKA"

KRS: 0000215129
adres: ul. Kościuszki 1a, 37-400 Nisko,
Prezes: Monika Sokołowska Trela

Celem Fundacji jest:
- działalność na rzecz zainicjowania procesu zmian społecznych tworzących dzieciom i młodzieży warunki równych szans na drodze ich rozwoju w życiu szkolnym i pozaszkolnym.
 - niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, a w szczególności pochodzących ze środowisk w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.
Data publikacji 2015-12-18
 
Osoba, która stworzyła pozycje:  Ślusarczyk Małgorzata Małgorzata Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za treść: