MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.58.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudn
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn."Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem" w ramach zadania Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Ulanowie.

UWAGA
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 grudnia 2015 r. do godz. 10:45.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 11:00
Data publikacji 2015-12-08
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy
 4. Wyjaśnienia do treści zaproszenia do składania ofert
 5. Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: