MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    OGŁOSZENIA
 
Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Opis Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Niżańskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Niżański do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
Jest to związane z przygotowywaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 i dotyczy planowania priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
Jednocześnie informujemy, że możliwe jest zgłaszanie także innych uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu (np. pozafinansowych form współpracy). Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad brzmieniem tego Programu.

Oczekujemy na uwagi i opinie do dnia 21 listopada 2015 r.

Uwagi i opinie winny być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku lub drogą elektroniczną na adres: poczta@powiat-nisko.pl.


STAROSTA NIŻAŃSKI
 ROBERT BEDNARZ

Data publikacji 2015-11-13
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: