MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    OGŁOSZENIA
 
Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji Zgłoszenie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
Opis W dniu 16.09.2015 r. , l.dz.21863/15 wpłynęło zgłoszenie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej - usunięcie kolizji z projektowaną rozbudową budynku usługowego w ul. Mickiewicza w Rudniku n/Sanem na dz. nr ewid; 1529/91, 1529/88 - inwestor P.Andrzej Bałtowski zam.Rudnik ul.Mickiewicza 47B.
Data publikacji 2015-09-23
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: