MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    OGŁOSZENIA
 
Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji Zgłoszenie zamiaru budowy krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków
Opis

W dniu 11.09.2015 Ldz. 21375/15 wpłynęło zgłoszenie zamiaru

budowy krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków pominiętych w poprzednich projektach budowlanych lub też nowo wybudowanych zlokalizowanych przy ulicach: Kolonia, Stara, Sosnowa, Bukowina, Konopnickiej, Leśna, Ogrodowa, Kościuszki na działkach o numerze ewidencyjnym: 2887/10, 2888/1, 2669/1,1803/5, 2284/3, 2285/2, 2286/7, 2287, 2680, 2682, 2686/2, 2688/3, 2707/2, 2711, 2712/3, 2710, 2712/1, 2713, 2685, 2683, 2681, 2679/1, 2658/2, 2659/1, 2653, 2625, 2623, 2621,1790/7,1790/8,1791/2, 2069, 2075/1,1645/1,1645/2, 1645/4, 4002/8,1956/8, 2054, 2136/1, 2136/2, 936/6, 936/8, 956, 961, 957/13, 957/14, 957/17, 2504, 2137/1, 822/13, 822/2, 822/3, 822/4, 832/3, 832/4, 832/5, 832/6, 837/5, 2651/2,1422/3, 2677, 2676/2, 2712/2, 2865, 2074,1804, 4002/10, 2141/4, 2500, 2547, 836/18 obr. Zarzecze, jedn. ewid. Nisko-obszar wiejski.

Data publikacji 2015-09-14
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: