MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
Projekty Uchwał Rady Powiatu V kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
Uchwały Rady Powiatu V kadencji
Projekty Uchwał Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu IV kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
Uchwały Rady Powiatu III kadencji
Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
Uchwały Rady/Zarządu II Kadencji
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    UCHWAŁY
 
Grupa: UCHWAŁY
Nazwa pozycji Nr IX/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)”, współfinansowanego ze środków Europejsk
Opis Nr IX/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy; Priorytetu inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Data publikacji 2015-07-28
 
Załączniki:

 1. Nr IX/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy; Priorytetu inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Osoba, która stworzyła pozycje:  Magdalena Ryniak Magdalena Ryniak
Osoba odpowiedzialna za treść: