MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    OGŁOSZENIA
 
Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji Unieważnienie otwartego konkursu ofert
Opis

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Dożynek Powiatowych” został unieważniony Uchwałą nr 95/2015 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. Żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

Starosta Niżański

Robert Bednarz

Data publikacji 2015-06-18
 
Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: