MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.14.2015.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-przeprowadzenie kursu prawa jazdy i kursu operatora wózka widłowego.
Opis Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym pn:
Przeprowadzenie w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem oraz przeprowadzenie w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem kursu operatora wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół w Jeżowem w ramach projektu pn.: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego Partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data publikacji 2015-05-22
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: