MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.45.2014.I ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów -Wólka Bielińska.
Opis
Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów - Wólka Bielińska w miejscowości Ulanów, Glinianka, Wólka Bielińska w km 0+008 - 1+700 w km 3+700 - 4+100 wraz z przebudową przepustów w km 1+579, 3+817, 3+925. 
Data publikacji 2014-09-10
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: