MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.46.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna - Kamionka Dolna.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna - Kamionka Dolna.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 25 sierpnia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 281678 - 2014.
Data publikacji 2014-08-25
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Przedmiar robót
 5. Opis techniczny
 6. Specyfikacja techniczna
 7. Orientacja
 8. plan sytuacyjny
 9. Rysunek

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: