MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji GM.272.19.2014.I Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański - golce wraz z przebudową przepustów.
Opis
Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański - Golce w miejscowości Golce w km 8+140 - 10+285 wraz z przebudową przepustów w km 8+263, 8+458, 10+141..
Data publikacji 2014-04-28
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: