MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.7.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup materiałów biurowychi papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz środków czystości w ramach projektu.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Zakup materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz środków czystości w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego Partnerem jest Powiat Niżański , realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 21 lutego 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 62290 - 2014.
Data publikacji 2014-02-21
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekty umów

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: