MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
Zarejestrowane w KRS
Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
Uczniowskie Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Stowarzyszenia zwykłe
Terenowe jednostki organizacyjne
Realizacja programu współpracy z OPP
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STOWARZYSZENIA
 
Grupa: STOWARZYSZENIA
Nr pozycji 23
Nazwa pozycji Gminny Klub Sportowy GKS GROBLE
Opis  GMINNY KLUB SPORTOWY „GKS GROBLE”
37 – 430 Jeżowe. Groble 33
Prezes: Stanisław Kida
Celem Klubu jest:
a) Podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej i kulturowej.
b) Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.
c)Rozwijanie rożnych dyscyplin sportowych oraz  stałe podnoszenie poziomu sprawności członków sekcji sportowych
d) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, kształtowanie osobowości i rozwijanie integracji niepełnosprawnych w różnym wieku z dziećmi, młodzieżą szkolną oraz osobami dorosłymi.
e) Czynny udział wżyciu kulturalnym i społeczno-gospodarczym gminy.
f) Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, oświatowymi i innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Klubu.
g) Zarządzanie i dbanie o rozwój bazy sportowej będącej w dyspozycji klubu.
h) Prowadzenie działalności  wspomagającej rozwój wspólnoty społeczności lokalnej.
i) Współdziałanie z władzami samorządowymi Gminy Jeżowe i gminami partnerskimi oraz właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie: prowadzonych sekcji sportowych, imprez rekreacyjno-sportowych, a także innych form aktywnego wypoczynku.
j) Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.
Data publikacji 2014-02-18
 
Osoba, która stworzyła pozycje:  Ślusarczyk Małgorzata Małgorzata Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za treść: