MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.81.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przeprowadzenie w ZS w Rudniku nad Sanem kursu prawa jazdy oraz kursu spawacza.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przeprowadzenie w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem kursu prawa jazdy kategorii B oraz kursu spawacza dla uczniów Zespołu Szkół w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego Partnerem jest Powiat Niżański realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 25 listopada 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 482224-2013.
Data publikacji 2013-11-25
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy - część 1
 4. Projekt umowy - część 2

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: