MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.67.2013.I Zaproszenie do składania ofert-Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14 000 euro

Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE
Przedmiot zamówienia: Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych związanych ze scalaniem i wymianą gruntów w miejscowości: Łazory, Szeliga , Bystre.
Data publikacji 2013-10-02
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz "Oferta"
 3. Projekt umowy

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: