MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.50.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup oraz wdrożenie oprogramowania dziennika elektronicznego wraz z platformą do dwóch szkół oraz przeprowadzenie szkoleń.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Zakup oraz wdrożenie oprogramowania dziennika elektronicznego wraz z platformą edukacyjną do dwóch szkół oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników/nauczycieli z obsługi dziennika elektronicznego w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 12 lipca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 274206-2013.

Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 7
Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 8
Data publikacji 2013-07-12
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Załącznik 1
 5. Załącznik 2
 6. Załącznik - logo
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ
 8. Wyjaśnienia do treści SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: