MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.24.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych i materiałów papierniczych do ploterów.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz specjalistycznych materiałów papierniczych do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 171362 - 2013 w dniu 29 kwietnia 2013 r.
UWAGA!
Uzupełnienie załącznika A,B,C do SIWZ - poz. 4

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert do dnia 10 maja 2013 r. do godz. 10:45,
Otwarcie ofert w dniu 10 maja 2013 r. o godz. 11:00.
Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - poz. 5
Data publikacji 2013-04-29
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekty umów
 4. Uzupełnione załączniki A, B, C
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: