MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.22.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066R Gózd Lipiński - Harasiuki.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066R Gózd Lipiński - Harasiuki.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 16 kwietnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 150276 - 2013.

Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 22
Data publikacji 2013-04-16
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Przedmiar robót
 5. Opis techniczny
 6. Orientacja
 7. rys. 1 orientacja
 8. Rys. 2 sytuacja
 9. rys. 3 sytuacja
 10. rys. 4 sytuacja
 11. rys. 5 sytuacja
 12. rys. 6
 13. rys. 7
 14. rys. 8
 15. Specyfikacje tech.
 16. Projekt organizacji ruchu
 17. rys. 1
 18. rys. 2
 19. rys. 3
 20. rys. 4
 21. rys. 5
 22. Wyjaśnienia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: