MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.62.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidejncyjnych Domostawa i Krzeszów Osada wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Domostawa i Krzeszów Osada wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Krzeszów Osada.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w w dniu 3 grudnia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 485526 - 2012.

Odpowiedź na zapytanie - poz. 10


Data publikacji 2012-12-03
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy 1
 4. Projekt umowy 2
 5. Warunki techniczne
 6. Warunki techniczne
 7. Warunki techniczne
 8. Warunki techniczne
 9. Załącznik graficzny
 10. Odpowiedź na zapytanie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: