MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.49.2012.I. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz środków czystości.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz środków czystości w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 20 września 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 358262-2012.

Uwaga!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do 2 października 2012 r. do godz. 10:45,
Otwarcie ofert 2 października godz. 11:00.

Zmiany do ogłoszenia i do SIWZ - poz. 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 4

Data publikacji 2012-09-20
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zmiany do ogłoszenia i do SIWZ
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: