MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.37.2012.I ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi powiatowej Nr 1083R relacji Groble - Krzywdy
Opis
Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi powiatowej Nr 1083R relacji Groble - Krzywdy w km 1+378 - 1+848.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 19 lipca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 260804 - 2012. 
Data publikacji 2012-07-19
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt budowlano wykonawczy
 4. Przedmiar robót, kosztorys ofertowy
 5. Plan orientacyjny
 6. Plan sytuacyjny 1
 7. Plan sytuacyjny 2
 8. Plan sytuacyjny 3
 9. Przekrój
 10. Ogólna specyfikacja techniczna
 11. Szczegółowa specyfikacja techniczna 1
 12. Szczegółowa specyfikacja techniczna 2
 13. Szczegółowa specyfikacja techniczna 3

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: