MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.22.2012.I. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa systemu klimatyzacji.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych I i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku Plac Wolności 2.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 14 maja 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 154018 - 2012.

Odpowiedź na zapytanie - poz. 21
Data publikacji 2012-05-14
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik do formularza ofertowego
 4. Załącznik do SIWZ
 5. Przedmiar robót
 6. Zestawienie
 7. rys. 1
 8. rys. 2
 9. rys. 3
 10. Opis techniczny
 11. Parametry techniczne
 12. Dane techniczne
 13. zał. 1
 14. Przedmiar robót - instalacja elektryczna
 15. Opis techniczny
 16. rys. 1
 17. rys. 2
 18. rys. 3
 19. rys. 4
 20. rys. 5
 21. Odpowiedź na zapytanie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: