MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
Zarejestrowane w KRS
Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gosp.
Uczniowskie Kluby Sportowe
Jednostki OSP
Stowarzyszenia zwykłe
Terenowe jednostki organizacyjne
Realizacja programu współpracy z OPP
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    STOWARZYSZENIA
 
Grupa: STOWARZYSZENIA
Nr pozycji 21
Nazwa pozycji Klub Sportowy KOZIARNIA
Opis Klub Sportowy "KS KOZIARNIA"
adres: Remiza OSP Koziarnia, 38 - 418 Krzeszów 

Cele:
  1. Zrzeszenie członków w Klubie.
  2. Organizowanie meczy, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach
  3. Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej.
  4. Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Klubu.
  5. Propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu.
Data publikacji 2012-04-16
 
Osoba, która stworzyła pozycje:  Ślusarczyk Małgorzata Małgorzata Ślusarczyk
Osoba odpowiedzialna za treść: