MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-ubezpieczenie majątku i innych interesów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego z wyłączeniem SPZZOZ w Nisku.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego z wyłączeniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 3 października 2011 r. w Biuletynie zamówień Publicznych pod numerem 316110-2011.

 Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedź na zapytanie - poz. 3
 Zmiana treści SIWZ - poz. - 4
Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedź na zapytanie - poz. 5
Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedź na zapytania - poz. 6

Data publikacji 2011-10-03
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Wyjaśnienie do treści SIWZ - odpowiedź na zapytanie
 4. Zmiana treści SIWZ
 5. Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedź na zapytania
 6. Wyjaśnienia do SIWZ - odpowiedź na zapytania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: