MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg
Opis Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego"
Data publikacji 2011-09-22
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik Nr 1
 4. Załączniki Nr 2-5
 5. Załącznik Nr 6

Osoba, która stworzyła pozycje:    
Osoba odpowiedzialna za treść: