MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Roboty budowlane w obiektach LO w Nisku część II.
Opis
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn: Roboty budowlane w obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Nisku - część II realizowane w ramach zadania "Rewitalizacja przez przywrócenie przedwojennej formy architektonicznej budynków w Nisku przy Pl. Wolności 2 i 3".

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 21 lipca 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 210266-2011.
Data publikacji 2011-07-21
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Przedmiar robót
 4. Projekt budowlany
 5. Specyfikacja techniczna
 6. rys.1

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: