MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Zaproszenie do składania ofert-dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne, dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, dostawa materiałów biurowych i papierniczych i dostawa pomocy dydaktycznych.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14 000 euro

Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE
Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne, dostawa oryginalnych o najwyższej pojemności materiałów eksploatacyjnych do drukarek, dostawa materiałów biurowych i papierniczych i dostawa pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Nasza młodzież - nasza przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

UWAGA! zmiana poz. 2
Data publikacji 2011-04-14
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Zmiana

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: