MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Zaproszenie do składania ofert-dostawa materiałów dydaktycznych. UWAGA ZMIANA.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro

Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne z informatyki (wg zestawienia), dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne z informatyki, dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównawcze z języków obcych i matematyki, dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i matematyki, dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne z informatyki – oprogramowanie w związku z realizacją projektu pod nazwą „Nasza młodzież – nasza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

UWAGA ZMIANA! - poz. 2 (dot. cz. II)
Data publikacji 2010-12-20
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. ZMIANA

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: